Közösségi Energia Szolgáltató
kesz.kozenergia.hu
Közösségi Energia Szolgáltató
kesz.kozenergia.hu
Közösségi Energia Szolgáltató
kesz.kozenergia.hu
Previous slide
Next slide

Kik vagyunk?

A KESZ nonprofit Kft-t a Magyar Természetvédők Szövetsége, az Ökológiai Stúdió Alapítvány, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért és a Szövetkezetiséget Támogató Egyesület alapította 2022-ben. Gyakorlati példák megvalósításán keresztül járulunk hozzá az energiaközösségek hazai elterjedéséhez. A szervezet új, az alapítók tapasztalata viszont több évtizedre nyúlik vissza elsősorban civil szervezeti tevékenységek területén.

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több, mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése. Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. Nemzetközi szervezetekkel, kiemelten a Föld Barátai hálózattal együttműködve hangsúlyos szerepet játszunk Európa és a világ környezetvédelmi civil összefogásaiban. Az MTVSZ elveiben radikális szervezet: a környezeti problémák okaira akarjuk ráirányítani a döntéshozók és az állampolgárok figyelmét közösségi akciókkal, hiteles szakmai rendezvényekkel, megalapozott tanulmányokkal és kiadványokkal, célzott lobbi tevékenységgel. Nem technikai vagy felszínes politikai megoldásokban hiszünk, hanem szükségét érezzük gondolkodásunk, erkölcsünk és velük együtt termelési és fogyasztási rendszerünk gyökeres átalakításának. Az MTVSZ közösségi energiával több mint 10 éve kezdett foglalkozni. A KESZ megalapításával fontos mérföldkőhöz érkeztünk. A gyakorlatban is meg tudjuk valósítani amit eddig csak terveztünk és dolgoztunk érte.
A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért (TFF) civil és az üzleti szférában járatos trénerek, szervezetfejlesztők, zöldmozgalmi aktivisták által 2001-ben alapított egyesület. Célunk az emberek és közösségek fejlődésének és együttműködésének fejlesztése. A tudatos, tájékozott, egészséges öntudattal, kurázsival, szakértelemmmel és bölcsességgel felvértezett közösségek jelenthetik a fenntartható társadalom és világ alapját. Munkánk során tréneri/facilitátori tudást ötvözzük a fenntartható fejlődés elveivel és lehetséges gyakorlataival. Olyan civil, üzleti és állami irányítási és tervezési módszerek kidolgozásával és meghonosításával foglalkozunk, amelyek az adott szervezet tevékenységében megerősítik a fenntarthatósági szempontokat, hozzájárulnak a helyi és szervezeti fenntarthatóság és fejlődés megvalósításához. Néhány példa módszereinkből:
 • Állampolgárok tudatos, aktív, felelős részvételének erősítése közösségi folyamatokban
 • Helyi igényekre, szükségletekre, helyi tudásra épülő fejlesztési folyamatok segítése
 • Közösségi elvű vállalkozások fejlesztése
 • Gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokat integráló kezdeményezések támogatása és megvalósítása
 • Szektorközi kapcsolatok fejlesztése
 • A fenntartható fejlődési programok módszertanának kifejlesztése
 • A fenntartható fejlődésért dolgozó tanácsadók szakmai fejlődéséhez fórum biztosítása
 • Pozitív gondolkodást, lelki ellenálló képességet erősítő képzések
Alapítványunk 1990-es alapításától kezdve elsősorban a környezetvédelmi (később a fogyasztóvédelmi, majd jogvédelmi) civil szervezetek „háttérintézményeként” működik. Olyan szellemi műhelyként, amelyik egyrészt biztosítja a felvállalt szakmai témák tanulmányszintű feldolgozását, másrészt a feldolgozás során összegyűjtött ismertek lakossági szinten történő megjelentetését. A fenti tevékenységünket eddig több mint 60 tanulmány és ismeretterjesztő brosúra megjelentetése jelzi. Az általunk feldolgozott témák sokirányúak. Részben a környezeti neveléshez kapcsolódnak (l. „A bezöldült pedellus” c. alapbrosúránk), az egyes környezeti elemekhez (hulladékok, zajvédelem, sugárzás), védett vagy védelem alá helyezendő értékekhez (Rába folyó program, vizes élőhelyekkel kapcsolatos), az ökológiai fogyasztóvédelem témáihoz (élelmiszerbiztonság, gyermekjátékok, sugárzás), vagy éppen a civil társadalom fejlődését előmozdító témákhoz (pl. Az információs jogokkal kapcsolatos közérdekű programunk – különös tekintettel a közérdekű adatok nyilvánosságára, az Aarhusi Egyezmény gyakorlatára és a személyes adatok védelmére. Alapítványunk kuratóriumában a társadalmi környezetvédő mozgalom ismert egyéniségei vállaltak tisztséget. Alapító okiratunknak megfelelően eddig elsősorban a felnövekvő generáció környezeti neveléséhez próbáltunk segítséget nyújtani (előadások tartásával, kiállítások rendezésével, oktatási segédanyagok megjelentetésével). A felnőtt társadalomnak címzett kiadványaink egy része a jövő környezetpolitikáját alakítgatja, – a többi az eldobó társadalomban magára maradó környezetnek és fogyasztónak próbál szakmai-jogi segítséget nyújtani.
A Szolidáris Gazdaság Központot (SZGK) működtető Szövetkezetiséget Támogató Egyesület elsődleges célja a szövetkezeti gazdálkodási modell terjesztése, népszerűsítése, valamint a hazai szolidáris gazdasági ökoszisztéma építése, elsősorban az energia, lakhatás és szakszervezeti szervezés területén. AZ SZGK keretében jött létre a Transzformátor fejlesztőközpont, amely a hazai közösségi energia kezdeményezések létrejöttét és megerősítését segíti elő.

Célunk

 • gyakorlati példák megvalósításán keresztül hozzájáruljunk az energiaközösségek hazai elterjedéséhez, végrehajtsunk, segítsünk megújuló energetikai és energiahatékonysági beruházásokat;
 • a technológiai oldal mellett a közösségi energia szociális innovációs jellegét is képviseljük;
 • az alapítók civil, közösségszervezési tapasztalataira építve hidat képezzünk, elősegítsük a párbeszédet az energetikai szakmai cégek, szakemberek és a lakosság, helyi közösségek között;
 • újszerű finanszírozási modellek kidolgozásával és nonprofit jellegünkből adódóan hosszú távon a villamosenergia-termelésből származó bevételeink visszaforgatásával valósítsunk meg energiahatékonysági és újabb megújuló energiás beruházásokat.

Mit csinálunk?

A jogszabályok, üzletszabályok adta kereteket, a helyi partnereink fogadókészségét, a technika fejlődését és pénzügyi forrásainkat figyelembe véve tervezünk haladni az egyszerűbb energiaközösségektől az egyre komplexebb programok és rendszerek felé. Minden esetben célunk, hogy partnereinknél valós fogyasztáscsökkenés valósuljon meg.

Zöld beruházásokat építünk

Jelenleg a nonprofit Kft-t civil szervezetek és egyesületek alkotják, és tevékenysége leginkább az ESCO finanszírozásra hasonlít, mivel napelemes rendszereket telepítünk, hogy az ingatlan tulajdonosai – önkormányzatok, civil szervezetek – az energiaközösség tulajdonában lévő napelemrendszer által termelt villamosenergiával a fogyasztáscsökkentés mellett további költségmegtakarítást érhessenek el, és tovább folytathassák az épületben zajló, a közösség számára fontos, esetleg hiánypótló szolgáltatást

Az ESCO egy modern finanszírozási forma, amelynek nagy előnye, hogy a megrendelő önerő biztosítása nélkül energia- és költségmegtakarításhoz jut. Az energiahatékonysági projekt keretén belül az ESCO társaság saját költségén felújítja, és hosszú távon üzemelteti a létesítmény energetikai ellátó rendszerét. A rekonstrukció után az energiaellátó rendszer az eredetinél hatékonyabb módon üzemeltethető. A megrendelőnek nem kell önrésszel hozzájárulnia az energetikai ellátó berendezések beruházási költségéhez, azt teljes egészében az ESCO társaság saját beruházásban valósítja meg. Az ESCO konstrukció keretében a megrendelő és az ESCO vállalkozás az épületek energiaszolgáltatásának biztosítására hosszú távú szerződést köt. Az energia-szolgáltató feladata a garantált energiaszolgáltatáshoz szükséges beruházások megvalósítása és a beépített berendezések üzemeltetése a szerződésben meghatározott futamidő alatt.

A KESZ elindulásához nagy segítséget jelent az Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer ”Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása” című pályázata – a KESZ a 7 konzorciumi nyertes egyike. Megbízható hátteret ad a működésünkhöz tagjaink évtizedes munkája és tapasztalata is hazai kis projektektől kezdve a nagyobb Horizont 2020 vagy LIFE pályázatokig az energia- és klímapolitika területén.

 • Jelenlegi projekthelyszíneink: Jurányi Inkubátorház (II. ker.), Katica Bölcsőde-Óvoda (VIII. ker.), Forrásház (XIX. ker.), Parasznya művelődési ház és polgármesteri hivatal

Közösségeket építünk

Emellett szakmai tapasztalatainkkal facilitáljuk a helyi energiaközösségi kezdeményezéseket, melyek lehetnek tisztán állampolgári vagy tisztán önkormányzati tulajdonban lévők, esetleg ezek hibridjei, kiegészülve a helyi társadalmi vállalkozásokkal. Szemléletformáló és közösségépítő tevékenységünk során növeljük a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosai, munkatársai, valamint a környéken élő lakosok energiatudatosságát, segítséget nyújtunk az energiafogyasztásuk csökkentésének és az energiahatékonysági beruházásaik megtervezésében, lebonyolításában.

Nem csak a saját energiaközösségünk felépítését és működtetését viseljük a szívünkön, de tudásunkat szívesen megosztjuk másokkal is. Akár formálódó közösség vagytok, akár forráshiánnyal küszködő, induló projektetek van – számíthattok a támogatásunkra! Képzéseink révén önállóan, de akár a mi energiaközösségünkön belül is elindulhattok, és a közösen megbeszélt ütemterv szerint haladva önállósodhattoktok!

Jövőt építünk

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a hálózati engedélyes, az engedélyező hatóság (MEKH) és a jogalkotó (Energiaügyi minisztérium) munkáját, és a jogszabályok és engedélyek függvényében bővítjük tovább tevékenységünket az “ideális” energiaközösségi szerkezet felé: melyben az egy adott földrajzi helyen élők, arányos rendszerhasználati díj fejében közvetlenül megoszthatják egymással a saját ingatlanjukon megtermelt villamosenergiát, és ezt a forgalmat egymás között számolják el (a hálózati engedélyes jóváhagyásával).

 • elterjesztjük a közösségi energiát Magyarországon – közösen, biztonságban, hazai erőforrásokra támaszkodva, valós fogyasztáscsökkentést elérve!
 • hagyományt ötvözzük az innovációval – az évtizedes tapasztalatok és az új technológiákra egyaránt támaszkodunk!
 • szociális szempontok, szolidaritás – folyamatosan figyeljük az energiaszegénységben élők helyzetét, projektjeinkben kiemelt szerepet szánunk a szegregátumokban, mélyszegénységben élőkre!
 • összekötő szerep – kapcsolatban állunk az ipari szereplőkkel, a döntéshozókkal, a tudásbázisokkal és a helyi partnerekkel. Ezt akarjuk erősíteni a jövőben is.
 • civil értékek, tudatosság, energiademokrácia

Tudástér

A Horizont 2020 keretprogram keretében megvalósuló SHAREs projekt támogatja a helyi hősöket energiaközösségük létrehozásában vagy bővítésében, és lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül motiválják és megszólítsák a fogyasztókat, beleértve azokat is, akik még nem érdeklődnek az energiatermelés iránt, vagy egyszerűen nem ismerik az energiaközösségek fogalmát. A legalább öt partnerországban létrehozott Tudástér oldalak kiindulópontként szolgálnak majd, ahol az érdeklődők mindent megtalálnak, amire szükségük van energiaközösségük létrehozásához vagy bővítéséhez.

Mi vagyunk a magyar Közösségi Energia Tudástér megvalósítói, munkatársainkat elérheted, ha kérdeznél vagy elakadtál az oldalon. A KESZ üzleti modelljét és canvasát is a Tudástér alapján készítettük, a prezentációinkat és tájékoztató anyagainkat is az ottani sablonok alapján állítottuk össze. Használd te is az ott található információkat a saját energiaközösséged elindításához!

Csatlakozz hozzánk! Légy te is a része!

Energiaközösségünk nyitva áll bárki előtt. Az alábbi módokon kapcsolódhatsz hozzánk:

Csatlakozz az energiaközösségünkhöz helyi projektpartnerként, termelőként, fogyasztóként! Vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink bármelyikén! info@kozenergia.hu

Ha saját energiaközösséget szeretnél létrehozni, és az induláshoz jól jönne a szakmai vagy pénzügyi segítségünk, vedd fel velünk a kapcsolatot! Addig pedig használd a Tudástér anyagait, melyek segítenek a projekt körvonalazásában, és hogy mely területen kérnél segítséget tőlünk!

Érdeklődő közösségek (céges és magánszemélyekből álló), önkormányzatok, befektetők és támogatók számára képzéseket, tematikus workshopokat, prezentációkat, csapatépítő tréningeket tartunk. Vedd fel velünk a kapcsolatot a részletekért!

Nézd meg, milyen sikeres energiaközösség-kezdeményezések léteznek már Magyarországon! Link: https://tudaster.kozenergia.hu/best-practices

Közösségi Energia Szolgáltató
kesz.kozenergia.hu